Otroctvo hriechu ničí životy

Vydaj sa na cestu slobody

JEŽIŠ POVEDAL: 

Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

Môžeš zažiť zázrak 

Očistenie z hriechu

Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nežijeme v pravde. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 

1 Jn 1,8

Oslobodenie z hriechu


Zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou dokonalou obeťou. 

Žid.9,26